Timo Argillander | Konsultti, partneri, Digital Media Finland

"Verkkokauppa muuttaa ostamisen ja myymisen pelisäännöt toimialasta riippumatta. Suosittelen jokaiselle yritysjohtajalle Verkkokaupan rautaisannoksen lukemista verkkokaupan strategisen roolin jäsentämiseksi. Jaakko Hallavon kirja on selkeä, kattava ja konkreettista tietoa tarjoava esitys verkkokaupasta.”

- Timo Argillander, konsultti, partneri, Digital Media Finland

Henri Kaukola | Sr. Digital Marketing Manager, Vaisala Oyj

"Hallavo on kerännyt Rautaisannokseen verkkokaupassa menestymiseen tänä maailmanaikana vaaditut eväät. Rautaisannos ei kuitenkaan leviä, kuten ne kuuluisat Jokisen eväät, vaan pitäytyy tiukasti asiassa johdattaen lukijansa läpi koko verkkokauppahankkeen.

Perustavien hallintaprosessien lisäksi kirja käsittelee paljon monikanavaisuutta ja laittaa lukijan ajattelemaan, mitä se merkitsee tämän omalle liiketoiminnalle. Yksi Rautaisannoksen parhaita puolia onkin juuri pysäyttävät itsearviointiosuudet lukujen väleissä. Ilahduttavaa on myös käytännönläheisyys ja selkeä suomen kieli.

Kirja toimii verkkokauppahanketta suunnittelevalle lähdeteoksena mutta myös erinomaisena kertausharjoituksena jo pidemmälle ehtineille. Suosittelisinkin kirjaa erityisesti jokaiselle liiketoimintaa johtavalle tai kehittävälle, koska nykyaikainen liiketoiminta ei vaan voi jättää verkkokauppaa huomiotta. Hallavo kirjoittaa vuosien omakätisellä kokemuksella, joka on onnistuttu tiivistämään erittäin tehokkaaseen pakettiin –Rautaisannos on nimensä veroinen."


- Henri Kaukola, Sr. Digital Marketing Manager, Vaisala Oyj

Tuomo Luoma | Hallituksen puheenjohtaja, Verkkoteollisuus ry

"Toimialan historia on lyhyt ja kokemusperäistä tietoa on rajallisesti. Jaakko on onnistunut tiivistämään laajan kokemuksensa selkeäksi ja loogiseksi paketiksi, joka tarjoaa yrityksille hyvän perustan arvioida, suunnitella ja rakentaa verkkokauppaa ja kauppaa verkossa."

- Tuomo Luoma, Hallituksen puheenjohtaja, Verkkoteollisuus ry.

Miika Malinen | Verkkokaupan johtaja, Hong Kong

”Monella voi edelleenkin olla käsitys, että verkkokauppa on helppoa ja hauskaa rahantekoa – ”töpseli seinään ja odotellaan miljoonia jalat pöydällä”.

Tämä Jaakko Hallavon kirja paljastaa erinomaisella tavalla, että mistä verkkokaupassa on todellisuudessa kysymys. Suomalainen monikanavainen kauppa on ison haasteen edessä. Ellei yritysten johtoryhmät ja hallitukset sisäistä kuluttajien käyttäytymisen muutosta ja pysty vastaamaan siihen, on vaarana että liiketoiminta alkaa kuihtua pitkällä aikavälillä. On myös pystyttävä vastaamaan kansainvälisen verkkokaupan asettamaan haasteeseen.

Verkkokaupan Rautaisannos 2013 –kirjassa on syvälle luotaava ja herättelevä ote. Kirjassa pureudutaan monipuolisesti verkkokaupan eri näkökulmiin ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Jokaisen yritysjohtajan tulisi lukea tämä kirja, sillä se auttaa ymmärtämään, että verkkokauppa on ”yritykselle osaamista, prosesseja ja teknologiaa uudistava muutoshanke, ei uuden myyntikanavan rakentamista. Toiminnassa menestyminen on haastavaa ja vaatii yritykseltä laajaa muutoskykyä.”

Tällaista verkkokauppaa käsittelevää kirjaa Suomen markkinat ovat kaivanneet. Monikanavaiseen verkkokauppaan on suhtauduttu liian kevytkenkäisesti monessa isossakin kaupan alan yrityksessä. On aika herätä tämän kirjan myötä.”


- Miika Malinen, verkkokaupan johtaja, Hong Kong

Keri Neilimo | Vuorineuvos

"Verkkokaupan rautaisannos on uudenlainen kirjakonsepti, joka käsittelee mielenkiintoisella tavalla ajankohtaista ja tärkeää yritystoiminnan johtamis- ja toiminta-aluetta – verkkokauppaa. Kirjassa verkkokaupan pitkäaikainen asiantuntija Jaakko Hallavo kirjoittaa monipuolisesti verkkokaupan kehityksestä, nykytilasta ja tulevista kehitystrendeistä tavalla, joka auttaa lukijaa ymmärtämään verkkokaupan asemaa yritysten liiketoiminnassa.

Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan verkkokaupan roolia yritysten strategiassa lukuisin esimerkein, samoin kuin verkkokaupan trendejäkin. Toinen osa painottaa monikanavaisuuden ja asiakaslähtöisyyden merkitystä liiketoiminnalle. Verkkokauppaa tutkitaan yhtenä keskeisenä monikanavaisuuden ilmenemismuotona hyvin modernilla tavalla. Hyvät esimerkit konkretisoivat tarkastelua ja lisäävät kirjan luettavuutta ja mielenkiintoisuutta. Kolmannessa osassa analysoidaan verkkokaupan käytännön prosesseja ja organisaatiomalleja. Neljännessä osassa on painopiste verkkokaupan markkinoinnissa. Myös verkkokaupan suhdetta mediamarkkinointiin tarkastellaan mielenkiintoisella tavalla.

Kirja on hyödyllistä luettavaa jokaiselle verkkokaupasta kiinnostuneelle. Se antaa hyvän kuvan verkkokaupan merkityksestä modernissa liiketoiminnassa sekä B2C- että B2B-liiketoiminnassa. Kirjassa on myös kirjan antia syventäviä keskusteluosioita pääkappaleiden päätteeksi. Uudenlainen lisä on myös kirjaan liitetty verkkoliittymä, joka mahdollistaa lukijoiden keskustelun kirjan teemoista asiantuntijoiden kanssa."


- Kari Neilimo, vuorineuvos

Tomi Pyyhtiä | Manager, eCommerce, RAY

"Verkkokaupan rautaisannos on nimensä mukainen syväluotaus kokonaisvaltaisen ja tehokkaan verkkoliiketoiminnan rakentamiseksi.

Kirja tarjoaa erinomaisia työkaluja modernien verkkokauppojen rakentamiseen ja niiden menestykselliseen johtamiseen. Verkkokaupan murros ja kansainvälisten verkkokauppojen tuoma kilpailu näkyy jo kaikilla toimialoilla. Tämä kirja kannattaa lukea ja hyödyntää sen tuomat opit oman monikanavaisen liiketoiminnan tuloksellisessa rakentamisessa ja kehittämisessä."


- Tomi Pyyhtiä, Manager, eCommerce, RAY

Kati Sulin | Kati Sulin, VP, Online, PR and Dialogue, Fazer

"Pitkään perinteisessä liiketoiminnassa onnistuneet toimijat joutuvat haastamaan oman liiketoimintansa toimintatavat, osaamisen ja konseptit, jos tavoitteena on menestyä verkkokauppiaana.

Verkkokaupan rautaisannos -kirja tarjoaa nimensä mukaisesti tuhdin paketin näkökulmia, vinkkejä ja tietoa online-myynnissä onnistumiseen. Monikanavainen läsnäolo, asiakkaan houkuttelu, myynti ja jälkihoito vaativat organisaatioilta uudenlaista osaamista.

Tästä kirjasta voi aloittaa uuden oppimisen."


- Kati Sulin, VP, Online, PR and Dialogue, Fazer

Ville Tolvanen | Founder, Rome Advisors

"Tätä Suomi tarvitsee! Rautaisannos kiteyttää verkkokaupasta kaiken olennaisen."

- Ville Tolvanen, Founder, Rome Advisors